Indicadors d'Activitat

Documents

Mem˛ria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2010 (.PDF)

Mem˛ria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2009 (.PDF)

Mem˛ria de gestió del Departament 15.Alcoi Any 2008 (.PDF)

Mem˛ria de gestió del Departament 15.Alcoi Any 2007 (.PDF)

Mem˛ria de gestió del Departament 15.Alcoi Any 2006 (.PDF)

Mem˛ria de gestió del Departament 15.Alcoi Any 2005 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 2004 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 2003 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 2002 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 2001 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 2000 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 1999 (.PDF)

Mem˛ria de gestió d'Atenció PrimÓria de l'Àrea 14 Any 1998 (.DOC)

EstadÝstica d'activitat assistencial 1999 (.PDF)

EstadÝstica d'activitat assistencial 1998 (.DOC)

GrÓfic Any 2000 (.JPG)

GrÓfic Any 1999 (.JPG)