Farm�cid'd'Atenci� Prim�ria

Informació terap�utica i de prescripci�:    http://www.hemosleido.es  

Informació al pacient per a prevenir reaccions al�l�rgiques a medicaments  
Fitxa t�cnica dels medicaments  
Alertes de seguretat dels medicaments  
Normativa assaigs cl�nics amb medicaments  
VADEMECUM ONLINE: El localitzador de Medicaments
Consells per a viatgers