Farmàcia d'Atenció Primària

Informació terapèutica i de prescripció:    http://www.hemosleido.es  

Informació al pacient per a prevenir reaccions al·lèrgiques a medicaments  
Fitxa tècnica dels medicaments  
Alertes de seguretat dels medicaments  
Normativa assaigs clínics amb medicaments  
VADEMECUM ONLINE: El localitzador de Medicaments
Consells per a viatgers