Memòries de gestió (Indicadors d'activitat)

Documents

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2022 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2021 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2020 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2019 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2018 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2017 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2016 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2015 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2014 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2013 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2012 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2011 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2010 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2009 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2008 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament Ad'lcoi Any 2007 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2006 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2005 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2004 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2003 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2002 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2001 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2000 (.PDF)

Memòria de gestió del Departament d'Alcoi Any 1999 (.PDF)

Gràfic Any 2000 (.JPG)

Gràfic Any 1999 (.JPG)