Indicadors d'Activitat

Documents

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2017 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2016 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2015 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2014 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2013 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2012 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2011 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2010 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2009 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2008 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament Ad'lcoi Any 2007 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2006 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2005 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2004 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2003 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2002 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2001 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 2000 (.PDF)

Meṃria de gestió del Departament d'Alcoi Any 1999 (.PDF)

Gràfic Any 2000 (.JPG)

Gràfic Any 1999 (.JPG)