Cardiologia

 

Guies de Rehabilitaci� Card�aca

Guia del malalt coronari
Guia per a controlar el seu colesterol
Consells b�sics sobre autocures per a pacients amb diabetis tipus 2
Guia per a deixar de fumar
Guia per al maneig del risc cardiovascular
Guia del pacient portador de marcapassos
Viure amb un DAI (desfibrilador autom�tic implantable)
Guia del pacient amb Insufici�ncia Card�aca

Cursos, charlas, talleres

Taller de insuficiencia cardiaca
    Causes i comorbilitats
    Ruta assistencial d'insuficiencia cardiaca en el Departament d'Alcoy
    Diagn�stic de la insufici�ncia cardiaca cr�nica (ICC) (video MPG)
    Guies cl�niques per al tractament de la ICC (video MPG)
    Aproximaci� pr�ctica al tractament farmacol�gic de la ICC (video MPG)
    Educaci� sanitària en insufici�ncia cardiaca (video MPG)