Cardiologia

 

Guies de Rehabilitació Cardíaca

Guia del malalt coronari
Guia per a controlar el seu colesterol
Consells bàsics sobre autocures per a pacients amb diabetis tipus 2
Guia per a deixar de fumar
Guia per al maneig del risc cardiovascular
Guia del pacient portador de marcapassos
Viure amb un DAI (desfibrilador automàtic implantable)
Guia del pacient amb Insuficiència Cardíaca

Cursos, charlas, talleres

Taller de insuficiencia cardiaca
    Causes i comorbilitats
    Ruta assistencial d'insuficiencia cardiaca en el Departament d'Alcoy
    Diagnòstic de la insuficiència cardiaca crònica (ICC) (video MPG)
    Guies clíniques per al tractament de la ICC (video MPG)
    Aproximació pràctica al tractament farmacològic de la ICC (video MPG)
    Educació sanitària en insuficiència cardiaca (video MPG)