Hospital Verge dels Lliris. Informació general

L'Hospital Verge dels Lliris és un complex sanitari modern amb sis quiròfans, més de 300 llits i avançats recursos tècnics per al diagnòstic i tractament de malalties.

Aquest hospital s'encarrega de l'assistència especialitzada al Departament d'Alcoi, abans denominat àrea 14 i més tard Departament 15, del mapa sanitari de la Conselleria de Sanitat de la Generalitat Valenciana.

El Centre d'Especialitats d'Alcoi depén d'aquest hospital.

 

Dades Útils

Adreça i telèfons

Transports

Altres Serveis

Accesos al recinte hospitalari

Breu ressenya històrica

 

Adreça i telèfons

Adreça i telèfon centraleta

Polígon de Caramanxel, s/n
03804 - ALCOI (Alacant)

Telf. Centraleta 96 - 553 74 00
Fax 96 - 553 74 48

Tel�fond'd'interés
Admisió 96 - 553 74 20
Urg�ncies 96 - 652 88 10
Admissió Consultes Externes 96 - 652 88 00
Servei de Radiodiagn�stic 96 - 553 74 28
Servei de Laboratori 96 - 553 74 25
Servei d'Atenció al Pacient 96 - 553 74 22
   

Transports

Aparcaments

Cal utilitzar els aparcaments senyalitzats i no aparcar on no estiga perm�s. Aparcar on est� prohibit pot suposar una gran responsabilitat en cas d�emerg�ncia.


Parada de TAXIS

Estacionats a la porta del servei d�urg�ncies.

Radio Taxi: 96 552 37 37 - Servi-Taxi: 96 552 46 46


Horari d'Autobusos

Estació d'autobusos
Autobusos "La Alcoyana"
Autobusos "La Contestana"
Autobusos "Unión de Benisa"
Autobusos "La Amistad" Alcoi-Gandía
Autobusos "La Concepción" Alcoi-Valencia
Transport urb�d''autobusos: TUASA

96-652-22-58, 96-652-22-50 
96-552-05-62, 96-533-01-37 
96-559-00-15
96-533-10-20
96-287-51-55 
96-552-51-95, 96-238-00-48
96-554-10-28 

Horari de Trens

Consultar en: INFORMACIÓ RENFE ALCOI - Tlf.: 96 552 12 60

Renfe estació d'Alacant: 96-592-02-02
Renfe estació d'Ontinyent: 96-291-01-10
Renfe estació de Xàtiva: 96-227-33-33
Renfe estació de Val�ncia: 96-352-02-02

   

Altres Serveis

Cafeteria

Situada al semisoterrani.
Horari: de 8 a 22 h.


Serveis religiosos

Hi ha una capella cat�lica a l�hospital situada al semisoterrani per� si la seua religi� �s qualsevol altra demane pel Servei dAtenci al Pacient o consulte al personal d�infermeria de la seua unitat i li facilitaran els tel�fons de contacte de la seua religi�.

   

Breu resenya hist�rica

Des de primers del segle XX es va demostrar insuficient la capacitat de l�Hospital Civil d�Oliver (inaugurat al 1877) per a atendre les creixents demandes sanit�ries de la ciutat d'Alcoi. A partir dels anys 30 la inauguraci� de la M�tua de Levante i m�s tard del Sanatori de Sant Jordi, va contribuir a una millora d�aquesta situaci� encara que no fou la soluci� definitiva del problema.

Davant aquesta perspectiva, diversos estaments pol�tics i socials de la zona van comen�ar a demanar la construcci� d�una resid�ncia sanit�ria que incorporara tots els avan�os i comoditats de la medicina moderna. Despr�s de molts anys de gestions, l�any 1970 comen�aren les obres del nou hospital en els terrenys del Pol�gon de Caramanxel i alguns mesos despr�s es va iniciar l�equipament de les noves instal�lacions.

 

5 de Juliol de 1972

Es va inaugurar oficialment la Residencia Sanitaria Virgen de los Lirios.

La Resid�ncia sanit�ria va comen�ar a funcionar amb una plantilla de gaireb� 300 empleats que donaven servei a 194 llits, 3 quiròfans generals, 1 d�urg�ncia i un altre m�s de maternitat que hi havia al centre.

Entre el seu modern equipament cal destacar 4 aparells de raigs X i la instal�laci� autom�tica de respiraci� en totes les habitacions, la qual cosa era tota una novetat per a l��poca. Els primers serveis operatius del centre van ser els de Maternitat i Paritori.

Any 1977

La manca de personal i el tancament d�alguns serveis varen conviure amb pressions pol�tiques i ciutadanes en demanda de l�ampliaci� del centre.

Any 1978

S�aprova el pla d�ampliaci� que dotar� el centre de nou equipament t�cnic, corregir� defici�ncies i iniciar� la construcci� d�una nova planta.

Any 1986

S�arriba al nombre actual de llits i s�acredita com a centre docent de postgrau per a metges interns residents.

Any 1988 Hi ha un incendi que fa desallotjar l�hospital, afortunadament sense v�ctimes.
Anys 90 Es posa en funcionament el TAC i l�Hemodi�lisi. Es construeix l�heliport.
Any 1997 L�hospital celebra el 25 aniversari amb un variat programa d�actes
Any 2000 S�instal�la un nou TAC i comencen les obres de la segona ampliaci� i de l�edifici que albergar� la reson�ncia magn�tica.

 

Any 2003 S'inaugura la segona ampliació de l'Hospital: Red d'urgències, consultes externes i ard'u d'hist�ries cl�niques.
Any 2008 Comencen les obres de la tercera ampliació de l'Hospital, que el dota de nous quiròfans, entrd'd'altres serveis.