Secció de Medicina Interna

Cartera de Serveis

Consentiments informats (CI)

CI Paracentesi
CI Punció Lumbar
CI Toracocentesi
CI Via Central

Memòries d'activitat

Memòria d'activitat any 2008
Memòria d'activitat any 2007

Guia del Resident de Medicina Familiar i Comunitària del Departament d'Alcoi - Curs 2009-2010

Publicacions científiques

Desembre 2010: Utilidad del índice tobillo/brazo en un paciente aparentemente normotenso con lumbociatalgia crónica y disfunción eréctil
Novembre 2010: Encefalopatía aguda y síndrome mononucleósico tras instauración de quimioprofilaxis antituberculosa
Juny 2010: Evolución temporal de la afectación renal en una serie necrópsica de pacientes VIH de las eras pre y TARGA
Maig 2010: Complicaciones inmediatas derivadas del tratamiento antihipertensivo. A propósito de los estudios MEDIDA y HYVET
Maig 2010: Hipertensión arterial como marcador precoz de actividad de formas graves de Síndrome de Cushing

Cursos, reunions, congresos i docència

Tuberculosi en situacions especials (9/11/2010)
Factors predisponents en el desenvolupament de la HTA: Obesitat (1/3/2011)
Quan sospitar Enfermetat de Gaucher: visió del metge internista (5/3/2011)
Taller d'insulina per a Infermeria
Impacte del control dels diferents factors de risc en Patologia Cerebrovascular (8-9/06/2012)
Projecte DEMAND: DEbats per al MANeig del pacient Diabètic (28/06/2012)
Enfermetat tromboembòlica venosa: profilaxi i tractament (12/07/2012)
Enfermetat tromboembòlica venosa: diagnòstic diferencial (12/07/2012)
Guia clínica per al maneig de la sèpsia (Set. 2012)
Bemiparina (Hibor®) en la Enfermetat Trombòtica Venosa (16/10/2012)
Atenció integral al pacient ancià i pluripatològic (Desembre-2012)
Baró amb infeccions recurrents, diarrea crònica i desnutrició severa (Maig-2014)