Servei d’Urgències

Novetats

Plànols Urgències

Imatges del SUH

Informació a usuaris

Urgència mèdica
Full informatiu

Organigrama del Servei d'Urgències

Cartera de serveis

Mapa de processos

Protocols administratius

Protocols mèdics

Actuació en l'accident vascular cerebral agut
Actuació en el pacient politraumatitzat
Actuació davant l’exacerbació de l’EPOC
Actuació davant la insuficiència cardíaca
Actuació davant les intoxicacions agudes
Actuació davant el shock
Actuació per a la profilaxi de la malaltia tromboembòlica venosa
Actuació davant els pacients amb cremades
Actuació davant la trombosi venosa profunda
Actuació davant l’hemorragia digestiva alta
Actuació davant la infecció del tracte urinari
Actuació davant la fibrilació auricular
Actuació davant la síndrome coronària aguda
Actuació davant la pneumònia adquirida a la comunitat
RCP adult
Pediatria
Tractament de la cetoacidosi diabètica
Tractament de la hipoglucèmia
Tractament de la descompensació hiperosmolar
Transport interhospitalari

Protocols d'infermeria

Protocol d’infermeria d’actuació en el pacient crític
Protocol d’infermeria d’actuació inicial davant el politraumatitzat
Protocol d’infermeria d’actuació en l’edema agut de pulmó
Protocol d’infermeria per a la transfusió de sang i hemoderivats
Protocol d’actuació davant una reacció posttransfusional
Protocol d’infermeria d’actuació per a l’ingrés d’un pacient
Protocol d’actuació per a la revisió del carro de parades de la sala d’observació
Protocol d’actuació de les Auxiliars d’Infermeria en Urgències

Política de qualitat

Norma ISO 9001-2000