Treball Social Sanitari del Departament d'Alcoi

 

QUÈ ÉS EL TREBALL SOCIAL SANITARI?

El treball social sanitari és l'especialitat del treball social que es desenrotlla i s'exercix dins del sistema sanitari: en l'atenció primària, en l'atenció hospitalària i en l'atenció especialitzada.
És la disciplina que s'ocupa dels aspectes psico socials de l'individu, a través de l'estudi, diagnéstic i tractament dels factors socials que influíxen en la promoció de la salut i en l'aparició de la malaltia de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.
La intervenció social amb els pacients contribuvix a l'objectiu de garantir l'atenció integral i la millora de la qualitat de vida de la població.

Presentació del treball social sanitari

 

 

QUÉ FEM?

Assistència sanitària
    Atenció sanitària a embarassades
    Atenció sanitària a menors estrangers
    Atenció sanitària universal

Benestar social
    Dependència
    Discapacitat

Divulgació informativa
    Guia de recursos sociosanitaris
    Publicacions

Material ortoprotótic
    Sol•licitud de material ortoprotótic
    Préstec de material ortoprotótic
    Reintegrament de gastos
    Cadira de rodes elèctrica

Protecció a col•lectius
    Protecció de menors
    Violència de génere
    Notificació de situacions de desprotecció d'adults
    Gestió de casos

Reintegraments de gastos
    Reintegrament de gastos de transport
    Reintegrament de gastos d'ulleres
    Reintegrament de gastos de oxigenoteràpia
    Reintegrament de gastos de material ortoprotótic

Reunions de coordinació
    Reunions mensuals de traballadors socials
    Comissions

Targeta Sanitària
    Targeta preferent
    Duplicat de targeta

Treball social en l'àmbit comunitari
    Atenció via e-mail
    Treball social comunitari
    Col'laboració amb entitats