Demografia i intencions

 

QUI SOM ?

El personal que treballem en el Servei d'Anàlisis Clíniques, som i ens distribuïm de la següent manera:

Àrea Personal d'Anàlisis Clíniques Administrativos TEL
PREANALÍTICA, S.I.L. Y POSTANALÍTICA Ricardo Molina Gasset  (Cap de Servei)
Roser Falip Barangue (Cap de Secció)
Isabel Vicedo Gil
Maria Amparo Cortes Tormo 
Lirios Juliá Sanchís
Miguel Boronat Garcia
3 2
BIOQUÍMICA, HORMONES, SEROLOGIA INFECCIOSA, IMMUNOLOGIA, BIOLOGIA MOLECULAR, POCT I HEMATOLOGIA - 14
LABORATORI D'URGÈNCIES (BIOQUÍMICA I HEMATOLOGIA) 6  Especialistes  en  Anàlisis  Clíniques de guàrdia localitzada - 12
ÀREA DE MICROBIOLOGIA
(Bacteriologia)
Laura Soler Calatayud
Juan Vicente Mulet Bayona
Encarna Fuentes Campos
- 6
RESIDENTS D'ANÀLISIS CLÍNIQUES Leandra Robles Navas(MIR-4)
Maria Pikar Sempere Rincón (MIR-2)
Cristina Navarro seller (FIR-1)

 

Foto del personal del Servei d'Anàlisis Clíniques

 

D'ON VENIM ? 

Direcció:   Polígon Caramanchel, s/n
                   03840-Alcoi (Alacant)
Telèfon:    96 553 74 25   /   96 553 74 26
Fax:           96 553 74 25

El laboratori d'Anàlisis Clíniques de l'Hospital "Verge dels Lliris" d'Alcoi, està situat, i agrupat, físicament en la planta baixa d'aquest.
Cobreix la població total de l'àrea 14, que consta de 150.000 habitants, i ve funcionant des de la seua creació, en 1975, havent-se unificat amb el qual existia en el centre d'especialitats "La Fàbrica " en 1993.

 

A ON ANEM ?

Estem molt interessats a anar a la QUALITAT TOTAL.

Per a aconseguir els nostres fins comptem amb una avançada automatització que incrementarem en la mesura del possible, sempre que se'ns brinda una oportunitat. Hem desenvolupat una informatització pràcticament total en incorporar la connexió amb el sistema Abucasis II, amb el que s'aconsegueix oblidar-nos de la post-analítica i tindre part de la pre-analítica resolta informàticament. Això així dit sembla una nimietat, però es tracta d'alliberar un treball administratiu per a aprofitar-lo en altres camps.

La Conselleria, abans del termini previst, va autoritzar el nostre Servei i, després, seguint en el camí de la Qualitat ens CERTIFIQUEM al gener del 2007 per la norma ISO-9001:2000. L'any 2018 ens recertifiquem enfront de la norma ISO-9001:2015 després de 10 anys d'estar certificats.

InIntentem donar la major informació disponible sobre els paràmetres analitzats per a facilitar als clínics la interpretació d'aquests. 

En el nostre Servei estem molt orgullosos de rebre a tothom i atendre-li, procurant que els nostres conveïns no tinguen cap dificultat per a accedir a les Anàlisis Clíniques.