Unitat de Ferides Complexes (UHC)


 

 

Població diana:

 • La Unitat de Ferides Complexes atendrà les consultes dels professionals, com a usuaris dels tres nivells de salut (Atenció Primària, Atenció Especialitzada, Atenció Sociosanitària) que demanden assessorament i/o atenció davant qualsevol procés derivat de les ferides complexes.

 

Ubicació:

 • Segona planta (2ªB) en consulta situada al final del corredor.

 

Consulta amb unitat: 

 • Es podrà derivar a la UHC a totes les persones incloses dins de la població diana i sempre amb la sol·licitud mitjançant INTERCONSULTA habilitada en les plataformes ABUCASIS i ORION i d'accés tant a personal mèdic com d'infermeria.
 • La UHC no és en cap cas un servei d'atenció d'urgències. Si un pacient amb ferides complexes presenta signes i/o símptomes que comprometen el seu estat de salut i requerisquen atenció urgent, haurien de ser derivats al servei d'urgències.

 

CARTERA DE SERVEIS DE LA UNITAT DE FERIDES COMPLEXES

 • Teràpia de Pressió Negativa en totes les seues modalitats.
 • Teràpia compressiva CLASSE II-III mitjançant ortesi i/o embenatge bicomponent.
 • Descàrregues mitjançant feltre en estàtica.
 • Biòpsies cutànies mitjançant punch.
 • Empelts en segell.
 • Índex Turmell/braç.
 • Exploració neuropàtica mitjançant monofilament i diapasó.
 • Doppler portàtil.
 • Cura en ambient humit.
 • Superfícies especials manege pressió en ingrés hospitalari.