Protocol d'actuació contra l'assetjament sexual

L'assetjament sexual i per raó de sexe és una expressió de violència en l'àmbit laboral
que té com a principal víctima a les dones. La Conselleria de Sanitat compta amb
més de 46.000 dones que representen el 75% del total de la plantilla i que no estan
exemptes de patir algun tipus d'assetjament sexual o per raó de sexe.

Per a previndre estes situacions i intervindre eficaçment quan es produïxen, comptem
amb un protocol on s'establixen mesures de prevenció, així com el procediment
a seguir per la Comissió de Gestió Interna de Conflictes del Departament que, al seu torn,
constituirà una Subcomissió, que permeta actuar reduint les persones que
intervé en el procés.

 

Este protocol es pot consultar en la pàgina web de la Conselleria.

https://www.san.gva.es/documents/337762/3024897/prot_contra_acoso_sexual_amb ito_sanitario_es.pdf/8052d355-223d-5d8e-5fdc-e6adde74adaf?t=1676029198212

O obrint el següent arxiu: Protocol d’actuació contra l’assetjament sexual i per raó de sexe en l’àmbit laboral sanitari de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

El II Pla d'Igualtat de la Conselleria de Sanitat, en la Mesura 7.10, indica la necessitat
de crear un compte de correu electrònic específic per a facilitar informació i
comunicar situacions d'assetjament sexual i per raó de sexe. I la Mesura 7.11, s'establix
 l'obligatorietat de comunicar els casos d'assetjament sexual i per raó de sexe
a la Unitat d'Igualtat.

 

En compliment d'estes mesures s'establix l'obligatorietat de comunicar tots
els casos d'assetjament sexual i per raó de sexe a la Unitat d'Igualtat,
independentment de la seua tramitació segons el procediment establit en el
protocol.

 

La comunicació es realitzarà a través del següent correu electrònic: unitatdigualtatsanitat@gva.es