Tràmits Electrònics

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA D’ESCRITS i DOCUMENTS ADREÇATS AL DEPARTAMENT DE SALUT D’ALCOI

Aquest és l’enllaç al tràmit que s’ha de utilitzar per a la presentació telemàtica d’escrits i documents adreçats al Departament de Salut:

Z - Sol·licitud general D'INICIACIÓ I TRAMITACIÓ TELEMÀTICA DE PROCEDIMENTS dirigits als òrgans i unitats de les institucions sanitàries adscrites a la CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA (Departaments de Salut (hospitals, centres de salut i centres d'especialitats), Departaments Comissionats, Centres de Salut Pública, Hospitals de crònics i llarga estada (HACLES), Servei d'Emergències Sanitàries (SES), Centre de Transfusions (CCTT) i Escola Valenciana d'Estudis de Salut (EVES)

Quan faciliteu les dades generals per a la tramitació telemàtica, és molt important que seleccioneu l'opció relativa al Departament de Salut d'Alcoi: