Treball Social del Departament

  • QUÈ ÉS EL TREBALL SOCIAL SANITARI?

El treball social sanitari és l'especialitat del treball social que es desenvolupa i s'exerceix dins del sistema sanitari: en l'atenció primària, en l'atenció hospitalària i en l'atenció especialitzada.
És la disciplina que s'ocupa dels aspectes psicosocials de l'individu, a través de l'estudi, diagnòstic i tractament dels factors socials que influeixen en la promoció de la salut i en l'aparició de la malaltia de les persones, les famílies, els grups i la comunitat.
La intervenció social amb els pacients contribueix a l'objectiu de garantir l'atenció integral i la millora de la qualitat de vida de la població. 

 Atenció sanitària a embarassades
 Atenció sanitària a menors estrangers
 Atenció sanitària universal

  •  Benestar social

 Dependència
 Discapacitat

  •  Divulgació informativa

 Guia de recursos sociosanitaris
 Publicacions

  •  Material ortoprotètic

 Sol·licitud de material ortoprotètic
 Préstec de material material ortoprotètic
 Reintegrament de despeses
 Cadira de rodes elèctrica

  •  Protecció a col·lectius

 Protecció de menors
 Violència de gènere
 Notificació de situacions de desprotecció d'adults
 Gestió de casos

  •  Reintegraments de despeses

 Reintegrament de despeses de transport
 Reintegrament de despeses d'ulleres
 Reintegrament de despeses d'oxigenoteràpia
 Reintegrament de despeses de material ortoprotètic

  •  Reunions de coordinació

 Reunions mensuals de treballadors socials
 Comissions

  •  Targeta Sanitària

 Targeta preferent
 Duplicat de targeta

  •  Treball social en l'àmbit comunitari

 Atenció via e-mail
 Treball social comunitari
 Col·laboració amb entitats