Perfil de Contractant

El perfil de contractant del Departament de Salut d’Alcoi agrupa la informació i els documents relatius a la seua activitat contractual, subjecta a la Llei de contractes del sector públic.

El perfil es troba allotjat en la Plataforma de Contractació del Sector Públic i s’hi accedeix a través de Perfil de Contractant.