Descripció del Departament

 

El Departament de Salut d'Alcoi pot considerar-se globalment constituït per les comarques naturals de l'Alcoià i El Comtat, amb una població total entorn dels 136.000 habitants. Aquests es distribueixen en 32 municipis o entitats municipals que oscil·len entre els quasi 61.000 habitants d'Alcoi i els menys de 100 habitants de Famorca, Tollos i Benillup. És un Departament amb una forta dispersió demogràfica, en què el 62,5% de la població es concentra en tan sols dos municipis (Alcoi i Ibi). Està situat a 60 Km. d'Alacant i a 110 Km. de València. 

Està situat en un conjunt muntanyenc del prebètic valencià, en el qual abunden les valls. Ocupa una extensió de 786,6 quilòmetres quadrats dels quals el 65,13% del territori està ocupat per muntanyes i terreny improductiu. En el seu conjunt supera els 500 metres d'altitud, amb alguns cims que arriben a altituds entre els 900 i els 1.500 metres sobre el nivell de la mar. La seua orografia muntanyenca ha condicionat en gran manera les dificultats de les seues comunicacions internes i externes.

L'organització sanitària del Departament, dependent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, està constituïda per un Consell de Salut, que es reuneix periòdicament, la Gerència del Departament i un Hospital de referència de 270 llits funcionants. Compta amb 10 centres de salut, 
1 centre sanitari integrat i 30 consultoris auxiliars amb els seus corresponents equips d'atenció primària. 

Distribuïda en 10 Zones de Salut, dues d'aquestes zones tenen el caràcter de zones especials per l'alta dispersió (28 Consultoris auxiliars i 2 Centres de Salut).

A més, compta amb les següents Unitats de Suport:

A més, compta amb les següents Unitats de Suport:

  • Centre d'Atenció precoç.
  • Centre de Conductes Addictives.
  • Centre d'Alcohologia.
  • Centres d'Odontologia.
  • Centres de Salut Sexual i Reproductiva (Alcoi i Ibi).
  • Unitat de Salut Mental Infantil