Cartera de Serveis

 

SERVEIS MÈDICS

 • Al·lergologia.
 • Cardiologia.
 • Dermatologia.
 • Digestiu.
 • Endocrinologia.
 • Medicina Intensiva (UCI).
 • Medicina Interna.
 • Medicina d'Urgències.
 • Nefrologia.
 • Pneumologia.
 • Neurologia.
 • Oncologia.
 • Psiquiatria.
 • Reumatologia.

 

SERVEIS QUIRÚRGICS

 • Cirurgia General i de l'Aparell Digestiu.
 • Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT).
 • Dermatologia.
 • Ginecologia.
 • Oftalmologia.
 • Otorrinolaringologia (ORL).
 • Urologia.

 

SERVEIS CENTRALS

 • Unitat d'Admisió i Documentació Clínica (UDCA).
 • Anàlisis Clíniques.
 • Anatomia Patològica.
 • Anestèsia i Reanimació.
 • Farmàcia Hospitalària.
 • Hematologia.
 • Unitat d'Hospitalització a Domicili (UHD).
 • Medicina Preventiva.
 • Microbiologia.
 • Neurofisiologia.
 • Rehabilitació.
 • Radiodiagnòstic.

 

ÀREA MATERNOINFANTIL

 

UNITATS ESPECIALS

 • Hospital de Dia Mèdic.
 • Cirurgia Major Ambulatòria (CMA).
 • Cirurgia Menor.
 • Unitat de Diàlisi.
 • Unitat d'Endoscòpies.
 • Unitat d'Educació diabetològica.
 • Unitat de Ferides Complexes.
 • Unitat d'Insuficiència Cardíaca.
 • Unitat de Rehabilitació Cardíaca.
 • Unitat d'Ostomies.
 • Unitat d'Accés Vascular.
 • Unitat de Lactància Materna.