Àrees

Comissions i comités

 

LLISTAT DE COMISSIONS CLÍNIQUES I COMITÉS

 • Comissió d'Històries Clíniques
 • Comité de Teixits i Tumors
 • Comissió de Mortalitat
 • Comissió d'Infeccions i Profilaxi
  • Grup PROA Hospitalari
 • Comissió de Política Antibiòtica, Farmàcia i Terapèutica Hospitalaria
 • Comissió de Farmàcia i Terapèutica Atenció Primària
  • Grup PROA Comunitari
 • Comissió de Docència i Formació
 • Comité d'Ètica i de la Investigació (CEI)
 • CATIC
 • Comissió Millora de la Qualitat AP
 • Comissió de Protocols i Guies Clíniques
 • Comissió de Dietètica i Nutrició
 • Comissió de Lactància Materna i Naixement
 • Comissió de Perinatologia
 • Comissió de Transfusions
 • Comissió de Trasplantaments
 • Comissió de Violència de Gènere
 • Comissió d'Igualtat
 • Comissió de Quiròfan
 • Comité Departamental per a la Implementació del Pla d'Atenció de persones amb Dolor
 • Comité Departamental de Seguiment de l'Estratègia de Diabetis

 

GRUPS DE MILLORA DE LA QUALITAT – UFCASP

 • Grup Departamental INCATIV